Velkommen til Vandby Vandværk

Vandværket blev etableret 1974 med første boring Mange brønde blev tørlagt i de år på grund af Københavns Energis oppumpning af vand til København. I 1968 blev boring 2 udført fordi flere ejendomme blev tilsluttet værket.  

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3. råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet. 

Husk

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her


 

Driftsstatus

14-12-2015 Vandværket kører normalt.
11-11-2015 Brunt vand, ikke skadeligt.
01-11-2015 Der lukkes for vandet omkring idrætscenteret.
Velkommen til Vandværkets nye hjemmeside.

VANDVÆRK
afholder ordinær generalforsamling
i vores Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 12.04.15.
Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændringer.

Mvh. bestyrelsen

Opkrævning:
Der udsendes ½ årlige opkrævninger.
Til betaling i marts måned, udsendes årsopgørelse for det forgangne år samt a conto betaling for perioden januar til juni.
Til betaling i september udsendes a conto betaling for perioden juli til december.

Følg dit forbrug på vandværkets hjemmeside:
Vælg: Selvbetjening 
→ Kundeportal.
Dit forbrugernummer og pinkode fremgår af den seneste opgørelse fra vandværket.

Antal besøgende
Besøgende: 4664